دل نوشته ها

تاریخ: چهارشنبه 04 اسفند 1389 ساعت: 14:59 بازدید: 309 نویسنده: مجید نظریان جویباری

هرگز نشان ندادند از كوي تو كسي را     زيرا كه راه كويت اندر نشان نگنجد


امتیاز : 791 دیدگاه(0)

تاریخ: سه شنبه 03 اسفند 1389 ساعت: 19:57 بازدید: 310 نویسنده: مجید نظریان جویباری

خبرت خراب تر کرد جراحت جدايي           چو خيال آب روشن که به تشنگان نمايي

تو چه ارمغاني آري که به دوستان فرستي    چه از اين به ارمغاني که تو خويشتن بيايي

چه کنند اگر تحمل نکنند زيردستان          تو هر آن ستم که خواهی بکنی که پادشاهی


امتیاز : 679 دیدگاه(0)

آخرین مطالب

  • چهارشنبه 04 اسفند 1389
  • سه شنبه 03 اسفند 1389

    مطالب محبوب

  • سه شنبه 03 اسفند 1389
  • چهارشنبه 04 اسفند 1389

    صفحات مطالب

    1|