دل نوشته ها

تاریخ: چهارشنبه 04 اسفند 1389 ساعت: 14:59 بازدید: 332 نویسنده: مجید نظریان جویباری

هرگز نشان ندادند از كوي تو كسي را     زيرا كه راه كويت اندر نشان نگنجد


امتیاز : 933 دیدگاه(0)

تاریخ: سه شنبه 03 اسفند 1389 ساعت: 19:57 بازدید: 329 نویسنده: مجید نظریان جویباری

خبرت خراب تر کرد جراحت جدايي           چو خيال آب روشن که به تشنگان نمايي

تو چه ارمغاني آري که به دوستان فرستي    چه از اين به ارمغاني که تو خويشتن بيايي

چه کنند اگر تحمل نکنند زيردستان          تو هر آن ستم که خواهی بکنی که پادشاهی


امتیاز : 785 دیدگاه(0)

آخرین مطالب

  • چهارشنبه 04 اسفند 1389
  • سه شنبه 03 اسفند 1389

    مطالب محبوب

  • چهارشنبه 04 اسفند 1389
  • سه شنبه 03 اسفند 1389

    صفحات مطالب

    1|